Informujemy, że strona www.klasterturystyczny.elblag.pl jest dosotosowana do polityki RODO
Regulamin    ROZUMIEM

klaster@klaster-elblaskaturystyka.pl

 

 

O NAS

O NAS


ELBLĄSKI KLASTER TURYSTYCZNY w dniu 02 czerwca 2011r. został zarejestrowany w KRS przyjmując formę prawną jako Stowarzyszenie powstałe z inicjatywy podmiotów gospodarczych branży turystycznej i około turystycznej miasta Elbląga, powiatu elbląskiego i okolic Elbląga.

Został nadany nr rejestru KRS 0000387045.


ELBLĄSKI KLASTER TURYSTYCZNY
to doświadczeni przedstawiciele wzajemnie powiązanych firm; wyspecjalizowanych gestorów bazy noclegowej, turystycznej, touroperatorów, a także innych podmiotów świadczących usługi, działających w pokrewnych sektorach oraz związanych z nimi instytucji współpracujących. Elbląski Klaster Turystyczny związany jest ściśle z regionem działania. Jest świadomą i dobrowolną organizacją stawiającą sobie za główny cel wsparcie i wzrost poprawy atrakcyjności miasta Elbląga oraz Regionu .

Celem EKT jest:

Kreowanie i upowszechnianie wizerunku miasta Elbląga i Regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Stworzenie sieci współpracy w obszarze turystyki umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału członków klastra.

Branie udziału w budowie strategii turystycznej Elbląga i Regionu oraz innych dokumentów programowych dotyczących rozwoju turystyki w mieście Elblągu i Regionie.


Rozwój markowych produktów turystycznych w obszarach takich jak:

- turystyka biznesowa
- turystyka w miastach i turystyka kulturowa
- turystyka na terenach wiejskich
- turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna
- turystyka przygraniczna i tranzytowa

Nawiązanie współpracy z administracją publiczną, uczelniami i szkołami

o profilu turystycznym, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze turystyki. Rozwój przedsiębiorczości branży turystycznej i około turystycznej.

Klaster współpracuje z Katedrą Polityki Gospodarczej i Regionalnej przy Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Współpraca oparta jest na transferze wiedzy i rozwiązań innowacyjnych.

Członkowie Elbląskiego Klastra Turystycznego brali udział w badaniach, których celem jest poznanie opinii przedsiębiorców, organów władzy samorządowej, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających w obszarze turystyki, na temat inicjatywy klastrowej w sektorze turystyki na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

W wyniku badań ankietowych powstało opracowanie pt.: „Zjawisko klasteringu turystycznego w woj. warmińsko-mazurskim w świetle wyników badań ankietowych“ (plik .pdf 572Kb), której autorem jest Pani mgr Joanna Zielińska-Szczepkowska.

Terytorialny zasięg oddziaływania rynkowego Elbląskiego Klastra Turystycznego to miasto Elbląg i Region Elbląski. W Klastrze stowarzyszonych jest 38 podmiotów.
ELBLĄSKI KLASTER TURYSTYCZNY w dniu 02 czerwca 2011r. został zarejestrowany w KRS przyjmując formę prawną jako Stowarzyszenie powstałe z inicjatywy podmiotów gospodarczych branży turystycznej i około turystycznej miasta Elbląga, powiatu elbląskiego i okolic Elbląga.

Został nadany nr rejestru KRS 0000387045.


ELBLĄSKI KLASTER TURYSTYCZNY
to doświadczeni przedstawiciele wzajemnie powiązanych firm; wyspecjalizowanych gestorów bazy noclegowej, turystycznej, touroperatorów, a także innych podmiotów świadczących usługi, działających w pokrewnych sektorach oraz związanych z nimi instytucji współpracujących. Elbląski Klaster Turystyczny związany jest ściśle z regionem działania. Jest świadomą i dobrowolną organizacją stawiającą sobie za główny cel wsparcie i wzrost poprawy atrakcyjności miasta Elbląga oraz Regionu .

Celem EKT jest:

Kreowanie i upowszechnianie wizerunku miasta Elbląga i Regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Stworzenie sieci współpracy w obszarze turystyki umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału członków klastra.

Branie udziału w budowie strategii turystycznej Elbląga i Regionu oraz innych dokumentów programowych dotyczących rozwoju turystyki w mieście Elblągu i Regionie.


Rozwój markowych produktów turystycznych w obszarach takich jak:

- turystyka biznesowa
- turystyka w miastach i turystyka kulturowa
- turystyka na terenach wiejskich
- turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna
- turystyka przygraniczna i tranzytowa

Nawiązanie współpracy z administracją publiczną, uczelniami i szkołami

o profilu turystycznym, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze turystyki. Rozwój przedsiębiorczości branży turystycznej i około turystycznej.

Klaster współpracuje z Katedrą Polityki Gospodarczej i Regionalnej przy Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Współpraca oparta jest na transferze wiedzy i rozwiązań innowacyjnych.

Członkowie Elbląskiego Klastra Turystycznego brali udział w badaniach, których celem jest poznanie opinii przedsiębiorców, organów władzy samorządowej, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających w obszarze turystyki, na temat inicjatywy klastrowej w sektorze turystyki na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

W wyniku badań ankietowych powstało opracowanie pt.: „Zjawisko klasteringu turystycznego w woj. warmińsko-mazurskim w świetle wyników badań ankietowych“ (plik .pdf 572Kb), której autorem jest Pani mgr Joanna Zielińska-Szczepkowska.

Terytorialny zasięg oddziaływania rynkowego Elbląskiego Klastra Turystycznego to miasto Elbląg i Region Elbląski. W Klastrze stowarzyszonych jest 38 podmiotów.

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.