Informujemy, że strona www.klasterturystyczny.elblag.pl jest dosotosowana do polityki RODO
Regulamin    ROZUMIEM

klaster@klaster-elblaskaturystyka.pl

 

 

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE. L nr 119, str.1)- art.12, art. 13, informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELBLĄSKI KLASTER TURYSTYCZNY 82-300 Elbląg. Pl. Słowiański 2.

2.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
a)niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stronami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem,
b)wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami- podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, c)wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia,
d)realizacji prawnie uzasadnionego interesu ELBLĄSKI KLASTER TURYSTYCZNY, a w szczególności dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta-podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 pkt
f) Rozporządzenia.

3.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4.Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu- przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą lub okresu wymaganego prawem.

5.Posiada Pni/Pan prawo do dostępu do treści danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń miedzy stronami jest dobrowolne lecz odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy i obsługi o charakterze handlowym.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE. L nr 119, str.1)- art.12, art. 13, informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELBLĄSKI KLASTER TURYSTYCZNY 82-300 Elbląg. Pl. Słowiański 2.

2.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
a)niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stronami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem,
b)wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami- podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, c)wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia,
d)realizacji prawnie uzasadnionego interesu ELBLĄSKI KLASTER TURYSTYCZNY, a w szczególności dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta-podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 pkt
f) Rozporządzenia.

3.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4.Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu- przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą lub okresu wymaganego prawem.

5.Posiada Pni/Pan prawo do dostępu do treści danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń miedzy stronami jest dobrowolne lecz odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy i obsługi o charakterze handlowym.

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.